Foreningens vedtekter

Vedtekter Inns Hytteeierforening er en sammenslutning av hytteeiere samt andre interesserte som vil arbeide for fremme av de felles interesser disse har i Inn Statskog SF. Alle hytteeiere som naturlig sokner til Inns kan bli medlemmer i foreningen. Hver hyttefeste/hyttetomt representerer 1 stemme ved avstemning på årsmøtet og stemmerett utøves Les mer…