Inns hytteeierforening er en medlemsforening for hytteeiere i Sandvikaområdet i Verdal kommune.

Vi er en overbyggende forening som har til formål å arbeide for opphjelp av jakt og sportsfiske og i det hele tatt sikte på å bevare Sandvika - området som et godt og hensiktsmessig utfartssted og rekreasjonssted.

Våre medlemmer skal går foran som gode eksempler når det gjelder å verne om naturen, holde rent og ryddig omkring hyttene, ikke forurense verken skog, mark eller vann med avfall eller lignende.