Båten er en 15 fots aluminiums båt av typen Linder 440 og er merket med hytteeierforeningens navn. Båten er til gratis benyttelse, men vil være låst med kodelås og kan reserveres ved å ringe Harry Olsen på telefon 92 17 22 54 eller send en e-post til harry@okbt.no. Du vil da få oppgitt kode til lås og bekreftelse på låneperiode. Kun medlemmer av Inns hytteeierforening kan låne båten og låntaker er ansvarlig for at utlånsregler blir fulgt. Årer vil være oppbevart ved båten, men redningsvester må medbringes av brukerne.

Kart hvor båten ligger og utlånsregler finner du i denne PDF-en.

Kategorier: Aktiviteter