Inns hytteeierforening er en medlemmsforening for hytteeiere i grensefjell mellom Norge og Sverige. Hyttefeltene ligger på norsk side i Verdal kommune.

På vei til hyttefeltet langs Jämtlandsveien (Rv 72) fra Verdal sentrum passerer du mange kjente historiske minnesteder.

  • I 1030 reiste Olav den Hellige over fjellet
  • I 1718 forsøkte general Armfeldts hær å ta Trøndelag
  • I 1835 åpnet kong Karl Johan ny vei over fjellet

Avstander fra Sandvika:
Verdal Sentrum: 50 km
Trondheim: 135 km
Alpinanlegg i Duved/Åre: 45 km