Andre aktiviteter vi jobber med

En stor del av vår medlemskontingent går til å støtte oppkjøring av skiløyper rundt omkring i Sandvika-området. Det er blitt en ganske imponerende tilgang til oppkjørte skiløyper fra ytterst til innerst i området. Dette drives som et samarbeide med alle de andre hytteeierforingene i området. Vi bidrar til at klopper Les mer…

Foreningens vedtekter

Vedtekter Inns Hytteeierforening er en sammenslutning av hytteeiere samt andre interesserte som vil arbeide for fremme av de felles interesser disse har i Inn Statskog SF. Alle hytteeiere som naturlig sokner til Inns kan bli medlemmer i foreningen. Hver hyttefeste/hyttetomt representerer 1 stemme ved avstemning på årsmøtet og stemmerett utøves Les mer…