Ang. brøyting i Inns vinter 2022/2023

Også denne vinteren er det Trøndelag Entreprenør AS (Jan Arne Solvang) som skal brøyte for oss. Vi hadde en gjennomgang med han og ble enig om enkelte justeringer, men i hovedsak videreføres ordningen fra i fjor. Tidsbruken stemte rimelig bra med de forutsetningene som Solvang hadde før sesongen i fjor.

Trøndelag Entreprenør AS ønsker kun å forholde seg til oss i hytteeierforeningen og vi avtaler med dere i forhold til brøyting. Dette betyr at dere innen 23. oktober 2022 må gi oss beskjed dersom dere ønsker brøyting for kommende vinter. Vi i hytteeierforening vil da fakturer dere med betalingsfrist 15. november 2022. Dere binder dere ikke for mer enn ett år og vil få spørsmål ang. brøyting neste høst.

Parkeringsplassene med tilhørende veistubb brøytes hver helg, jul, vinterferie og påske i perioden 1. oktober – 30. april når det er nødvendig og parkeringsplassen skal i utgangspunktet være ferdig-brøytet til kl 1600 på fredag. På hver enkelt parkeringsplass skal det være plass til minimum 2 biler. NB! Viktig at dere som ønsker brøyting er flink til å merke opp parkeringsplassen.

I avtalen med Trøndelag Entreprenør as som ble inngått i 2020 ble det avtalt at prisen skulle justeres i forhold til konsumprisindeksen. Etter avtale med Solvang i vinter ble det enighet om å endre dette punktet i avtalen pga den store økningen i hans kostnader. Heretter skal prisen endres i forhold til «indeks for vintervedlikehold» fra SSB. I fra 2. kvartal 21 til 2. kvartal 22 har den økt med 16,7 %. Dette betyr at det er en betydelig økning i forhold til prisen dere betalt i fjor. På parkeringsplassene som er for en hytte er det avtalt en pris for hele sesongen på kr 3 426,- inkl. mva. På de plassene som er felles for flere hytter, og som derfor er større og tar lengre tid å brøyte, er det avtalt en pris på kr 6 852,- inkl. mva.

De hytteeierne som ikke ønsker å være med på denne avtalen kan bestille brøyting direkte hos Trøndelag Entreprenør AS, men da er det avtalt at brøytingen gjøres til en timepris på kr 1 278,- inkl. mva. Minimum 2 timer pr. oppdrag.

Hos Inns hytteeierforening er det oppnevnt to kontaktpersoner som skal brukes opp mot Trøndelag Entreprenør AS i forhold til snøbrøyting. Disse to er Gunnar Nossum (900 46 434) og Harry Olsen (971 72 254). Evt. spørsmål om avtalen skal også rettes til disse to.

Last ned denne siden som PDF.