En kort oppsummering av noen av våre aktiviteter:

  • En stor del av vår medlemskontingent går til å støtte oppkjøring av skiløyper rundt omkring i Sandvika-området. Det er blitt en ganske imponerende tilgang til oppkjørte skiløyper fra ytterst til innerst i området. Dette drives som et samarbeide med alle de andre hytteeierforingene i området.
  • Vi bidrar til at klopper blir lagt ut til Gamma, for å verne myrene mot sommerturer. Det er blitt stor interesse for merkede turer, der også ukjente kan føle seg ganske trygg på tur.  Det belaster selvfølgelig myrene, så klopper er et godt tiltak mot slitasje.
  • Vi har gitt økonomisk støtte til Norsk luftambulanse.
  • Vi har et pågående prosjekt med å få opp en kommunikasjonsmast til, i Telenor regi, for å forbedre tilgangen til den moderne verden i form av internett.
  • Vi forhandler fram felles avtaler om brøyting av veger og parkeringsplasser, samt å administrere innbetaling for dette.
  • Vi kan representere hytteiere overfor offentlige instanser for eksempel, renovasjon, utbygging, tomtefestespørsmål og advokatbistand.

Du finner flere aktiviteter under menyen Aktiviteter