Nyheter - Inns Hytteeierforening

Go to content

Nyheter


_________________________________________________________________
28.01.2020

Innkalling til Årsmøte for 2019.

Velkommen til Årsmøte og medlemsmøte i Inns Hytteeierforening Mandag 24. februar 2020 kl. 18.00.
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Saker til behandling:

_________________________________________________________________
21.01.2020

NY TURKASSE/M BOK PÅ UTSIKTEN, 560 moh.
 
 
Inns hytteeierforening har satt opp turkasse/trimkasse m/bok på Ungersvola, den ligger på vestsida av Bellingen. Kassen står på en liten spiss topp, som vi kaller Utsikten. På en fin dag kan du skue mot flere kjente fjelltopper og fjellmassiver både i Norge og Sverige. I klarvær ser du både Sylmassivet og Løysmundhatten.

 
_________________________________________________________________
13.04.2019

Referat fra styremøter den 8. april 2019
_________________________________________________________________
13.03.2019

Dolumenter fra Årsmøtet 2018 og påfølgende Melemsmøte

Årsberetning Les her...
Regnskap        Les her ...
Referat fra Årsmøtet  Les her ...
Referat fra medlemsmøtet      Les her...


_________________________________________________________________
28.02.2018

Årsmøteinnkalling med påfølgende medlemsmøte - Inns hytteeierforening.

Velkommen til Årsmøte og medlemsmøte i Inns Hytteeierforening tirsdag den 5. mars 2019 kl. 18.00.
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kulturhus.
Se årsmøteinnkalling.
_________________________________________________________________
18.12.2018

Referat fra styremøte den 17.12.2018

Innherred Renovasjon har hatt informasjonsmøte om Hytterenovasjon i Verdal kommune.
Mere informasjon finnes på:  WWW.ir.nt.no   -  TJENESTER - HYTTERENOVASJON
_________________________________________________________________
04.10.2018

Referat fra styremøter 2018

Styremøte den 20 september 2018.  Les her...
Styremøte den 25 juni 2018.             Les her...            Forslag til utvidet trase for skiløyper.  Se her...
Styremøte den22 mars 2018.            Les her...
_________________________________________________________________
28.02.2018

Årsmøteinnkalling Inns hytteeierforening.
Velkommen til Årsmøte i Inns Hytteeierforening tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.00.
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kulturhus - Auditoriet.
Se årsmøteinnkalling.

Dolumenter fra Årsmøtet og Melemsmøtet 2017
Årsberetning      Les her...
Regnskap           Les her ...
Nytt styre          Les her...
Referat fra Årsmøtet og medlemsmøtet Les her...
_________________________________________________________________
19.01.2018

Referad fra styremøte den 18.01.2018

Korrespondanse med Vulusjølaget og Innherred Renovasajon vedrørende hytterenovasjon

_________________________________________________________________
28.11.2017

Styret har klaget på vedtak i kommunestyret den 30.10.17 angående snøscooterløyper mellom Sandvika – Vera.
Styret i Inns hytteeierforening påklager vedtaket om forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune.
Klage er sendt Verdal kommune og Fylkesmannen i Nord Trøndelag.

_________________________________________________________________
24.8.2017

Referat fra styremøte den 23.8.2017

Avfallshåntering i Hytteområder i Levanger og Verdal.

Informasjon fra Vulusjølaget og Tomtvasslaget angående møter med Innherred Renovasjon.

Forskrift som administreres av Inherred Renovasjon

Forslag til revisjon av ovenevnte forskrift utarbeidet av Vulusjølaget og Tomtvasslaget

_________________________________________________________________
16.08.2018

Høringsuttalelse fra Inns Hytteierforening på «forslag til forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Verdal kommune».

_________________________________________________________________
02.07.2017

Her er oppdatert kart og info fra kommunen i forbindelse med at «lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune» nå er lagt ut på høring.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til lokal forskrift for etablering av snøscooterløype for fornøyelseskjøring i Verdal kommune

Konsekvensutredning av snøskuterløype i Verdal.

Naturtypebeskrivelse.
_________________________________________________________________
23.06.2017

Referat fra styremøte den 22.06.2017

Orientering fra Verdal kommune om etablering av snøskuterløyper i Verdal kommune.
SAK: Plan og samfunn 13.06.2017 - PS 36/17

Da er høringen for «forskrift for kommunalt snøscooternett i verdal kommune» åpnet og høringsfristen er 21.8.17.
_________________________________________________________________
07.05.2017

Innspill til høring Friluftslivsområder i Verdal
_________________________________________________________________
26.04.2017

Informasjon om hytterenovasjon i Verdal og Levanger pr dd.

e-post fra John R. Sæther, Johannes Bremer, Arne Dag Pedersen pr. 21.04.2017
Informasjon om avisinnlegg og Informasjonsmøte.

Søknad om Returpunkt pr. 22.03.2017
Søknad om returpunkt ved den gamle lysløypa nedenfor Jamtkneppet.

Svar på IR`s avisinnlegg fra Arne Dag Pedersen (Vulusjølaget) og Johannes Bremer (Tomtvasslaget)
Hytterenovasjon og Avgift

Brev fra Vulusjølaget til Innherred Samkommune ved Arne Dag Pedersen pr. 19.04.2017
Uttalelse til plassering av returpunkt for Hytterenovasjon på Frolfjellet - Søknad om Dispensasjon og om tillatelse om tiltak.

_________________________________________________________________
31.03.2017

Referat fra styremøte den 28.03.2017
_________________________________________________________________
03.03.2017

Årsmøte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter den 28.02.2017.

_________________________________________________________________
27.02.2017

Dokumenter til årsmøte den 28.02.2017

_________________________________________________________________________
07.02.2017

Årsmøteinnkalling Inns hytteeierforening 2017.
Velkommen til Årsmøte i Inns Hytteeierforening tirsdag den 28. februar 2017 kl. 18.30.
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kulturhus - Auditoriet.
Se årsmøteinnkalling.
__________________________________________________________________________
12.01.2017

Referat fra styremøte den 06.02.2017
__________________________________________________________________________
07.02.2017
Skiløyper i Sandvika - Finnvola mm.


__________________________________________________________________________
12.01.2017

Referat fra styremøte den 09.01.2017
_________________________________________________________________
11.01.2017

Orientering om Snøscooterløyper i Inns Hytteeierforenings områder.


_________________________________________________________________
10.11.2016

Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon i Verdal

Formannskapet skal blant annet behandle hytterenovasjon i Verdal kommune tirsdag den 15.11.2016
Sak - PS 122/16 Innherred Renovasjon
_________________________________________________________________
07.09.2016

Referat fra styremøte den 01.09.2016
_________________________________________________________________
07.07.2016

Orientering om Snøscooterløyper i Inns Hytteeierforenings områder.

Referat fra arbeidsmøtet 20.mai.2016 vedrørende etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune.

e-post fra Harry Olsen
Referat

Forslag til Løypetrace

Føler vel ikke at vår motstand mot hele utredningen kommer fram i referatet og jeg tror det er viktig at så mange som mulig sender inn uttalelse i forbindelse med oppstart av utredningen. Som dere ser så er utredningen nå sendt ut på anbud og man har en tidsplan for videre arbeid. Frist for uttalelse i forbindelse med oppstart er 17. juli 2016.

 
Det er mulig å gi uttalelse på eget skjema under «melding om oppstart – snøscooterløyper» på hjemmesiden til Verdal kommune eller på e-post til postmotak@verdal.kommune.no<mailto:postmotak@verdal.kommune.no>.

 
e-post fra Verdal kommune datert 04.07.2016

Det er nå meldt oppstart til arbeidet med ny forskrift. Det er fritt frem for den som ønsker å komme med en uttalelse til arbeidet med løypene. I mellomtiden har vi arrangert en anbudsrunde for å avgjøre hvilke konsulenter som skal bli satt på utredningen. Vi tar sikte på å få ferdig anbudsrunden innen midten av august. Grunneieravtaler forutsettes også ferdig signert innen da. Oppstart av selve utredningen vil skje umiddelbart etter anbudsrunden er avsluttet og kommunen har valgt konsulent for arbeidet, samt når grunneieravtalene er ferdig signert. Tar sikte på å få ferdig store deler av utredningen før januar 2017. Siste del vil bli som avtalt utredet innen 01. april 2017.

Innspillene til melding om oppstart vil bli vurdert fortløpende sammen med utredningsarbeidet og forsøkt hensyntatt. Innkomne merknader vil bli oppsummert i planforslaget som legges frem for politisk behandling våren 2017.

For mer spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede saksbehandler, eller se kommunens hjemmesider www.verdal.kommune.no<http://www.verdal.kommune.no>

Mvh.
Håvard Kvernmo
Arealplanlegger
Direkte telefonnr.: 47 46 91 31

[Innherred samkommune]<http://www.innherred-samkommune.no/>
Innherred samkommune
Enhet for samfunnsutvikling

_________________________________________________________________
21.07.2016

Referat fra styremøte den 06.06.2016

_________________________________________________________________
23.05.2016

Referat fra styremøte den 03.05.2016

_________________________________________________________________

Se under fanen "Arkiv" for eldre nyheter.

_________________________________________________________________
Back to content