Arkiv - Inns Hytteeierforening

Go to content

Arkiv

_________________________________________________________________

Oversikt over dokumenter på Hjemmesiden

Årsmøte 2016

07.03.2016
Referat fra Årsmøte 2016.   Les her...

Referat fra første medlemsmøte 2016. Les her...

Valgkomiteens forslag til styre 2016. Les her...

Medlemskontingent for Inns hytteeierforening 2016. Les her...

Vedtekter for Inns hytteeierforening 2016 vedtatt på årsmøtet. Les her...

Orientering om Bom og Skiløyper ligger på Facebook.  Se her...
_________________________________________________________________
19.01.2016

Årsmøteinnkalling Inns hytteeierforening 2016.
Velkommen til Årsmøte i Inns Hytteeierforening mandag den 29. februar 2016 kl. 18.30.
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kulturhus - NIDAROS.
Se årsmøteinnkalling.

Forslag til nye Vedtekter for Inns hytteeierforening finner du her...

Innkalling til Stiftelsesmøte for Storholmen Drift SA
Årsmøtet  og medlemsmøte avholdes først deretter Stiftelsesmøte for Storholmen Drift SA.
Orientering om Storholmen Utbygging SA og Storholmen Drift SA og vann- og avløpsanlegget på Storholmen, finner du under fanen "Prosjekt"
_________________________________________________________________
19.01.2016


_________________________________________________________________
06.12.2015

Forslag til nye Vedtekter
Under fanen "Om oss" ligger forslag til nye Vedtekter for Inns hytteeierforening.
Gjeldende Vedtekter ligger på samme side.
_________________________________________________________________
19.08.2015

Hytterenovasjon
Levanger kommune og Innherred Renovasjon har forhandlet om hytterenovasjon i hytteområdene i Levanger.
Dette kan også få følger for Verdal kommune. Se notat fra Formansskapsmøte i Levanger kommune den 19.8.2015 sak PS 73/15
__________________________________________________________________
03.06.2015

Referat fra stremøte den 26.05.2015
_________________________________________________________________
Årsmøte 2015

15.04.2015
Referat fra Årsmøte 2015

Referat fra første medlemsmøte 2015
_________________________________________________________________
16.03.2015
Vannutbygging på Storholmen.
Se under fanen "Prosjekt"
_________________________________________________________________


Dokumenter fra Årsmøte 2014
_____________________________________________________________________________________

24.02.2015
Strukturendring av valgliste for Inns hytteeierforening.
Det ønskes at Skirennkomiteen trekkes ut av valglista for Inns Hytteeierforening og legges inn under arbeidsutvalgets mandat.
Dette kan tidligst bli gjeldende fra 2016. Valgkomiteen

______________________________________________________________________________________

09.02.2015
Forslag til opparbeiding av parkeringsplass på Storholmen.
3 forslag foreligger.
______________________________________________________________________________________

28.01.2015
Årsmøteinnkalling Inns hytteeierforening 2015.
Velkommen til Årsmøte i Inns Hytteeierforening den 25. februar 2015 kl. 18.30.
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kulturhus - NIDAROS.
Se årsmøteinnkalling.
_______________________________________________________________________________________

03.06.2014
Informasjon fra Verdal kommune om snøskutersaken ligger på Verdal kommunes hjemmeside.
_______________________________________________________________________________________

Styremøte Inns hytteeierforening 12. mai 2014.

Aktuelle saker
Framtidig renovasjonsordning
Status snøskuterløyper
Oprette samarbeid med andre hytteeierforeninger
Digitalisering av medlemslister
Annet

Referat fra styremøte.

________________________________________________________________________________________

01.09.2014
Informasjon fra styremøte den 20.08.2014

________________________________________________________________________________________
Dokumenter fra Årsmøte 2014

Årsberetning Inns hytteeierforening 2014. Les mer ...

Årsmøte Inns hytteeierforening 2014. Les mer ...

Medlemsmøte Inns hytteeierforening 2014. Les mer ...

11.02.2014
Kart som viser preparerte skiløyper i område Storholmen, Sandvika, Finnvola og Bellingen. Les mer ...

Avtale med røde Kors om preparering og sporlegging av skiløyper inngått med Inns hytteeierforening.

Brev fra Innherred samkommune vedrørende detaljregulering av Storholmen - 1721/234/1  Les mer...
Innspill fra Verdal Snøscooterklubb - Brev og Kart
_______________________________________________________________________________________

Klage på eiendomsskatt - Svar fra Inneherred Samkummune. Skrevet den 03.02.2014.   Les mer...

Årsmøte 2013 Skrevet den 04.03.2013
Årsmøte 2013 - Valg. Skrevet den 04.03.2013
Årsberetning 2012. Skrevet den 12.02.2012.   Les mer...

Årsmøte 2012 Skrevet den 30.11.2011.   Les mer...

Eiendomsskatt Skrevet den 22.12.2012
Informasjon om eiendomsskatt 2012 Skrevet den 27.03.2012
Om eiendomsskatt Skrevet den 05.03.2012
Om eiendomsskatt Skrevet den 05.03.2012
Eiendomsskatt - Brev til Innherred Samkommune Skrevet den 29.02.2012.   Les mer...

Gratis ved Skrevet den 31.08.2012
Ny bredbåndssender på Skarfjellet Skrevet den 07.12.2011.   Les mer...

Strasbourgdommen Skrevet den 13.06.2012.  Les mer...

Informasjon om Inns hytteeirforenings Hjemmeside Skrevet den 08.12.2011. Les mer...Back to content