Aktuell info - Inns Hytteeierforening

Go to content

Aktuell info

____________________________________________________________________________________

Kontektpersoner
Inns hytteeierforening: Kis Tove Berntsen, Tlf 984 82 213
Brøyting: Tore Berge, Tlf 902 64 046 og Harry Olsen Tlf 971 72 254
Storholmen Drift SA: Øyvind Standal Tlf 412 08 622____________________________________________________________________________________

Snøskuterløyper i Verdal kommune.

__________________________________
23.06.2017

SAK: Plan og samfunn 13.06.2017 - PS 36/17

Da er høringen for «forskrift for kommunalt snøscooternett i verdal kommune» åpnet og høringsfristen er 21.8.17.

__________________________________
28.11.2017
Kommunestyret 30.10.17 - PS 88/17 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune.
Som kjent gjennom media vedtok kommunestyret i Verdal de 30.10.2017 at det skal etableres en snøskuterløype for fonøyelseskjøring mellom Sandvika (Bellingen) og Vera.
Video fra Kommunestyremøte angående snøskutersaken. Se her...
Saksdokumenter fra kommunestyremøte den 30.10.2017.   Protokoll...     Saksfremlegg...
Forslag til løypetraseer. Se her...

__________________________________
29.01.2018
Inns Hytteeierforenings svar på Forsøksordning med etableing av snøskuterløyper.
Svar til Verdal kommune

____________________________________________________________________________________

16.10.2014
Inns Hytteeierforening er nå registrert i Norsk Tippings Grasrotregister

For å skaffe mest mulig inntekt til hytteeierforeningen er det viktig at flest mulig bruker denne muligheten gjennom Norsk tipping.
Søk på Inns hytteeierforening og aktiver denne linken. Gå så videre på "Tilknytt" og fyll ut nødvendig personlig informasjon.
Enklest er det kanskje å registrere grasrotandelen for Inns hytteeierforening i kassadisken for tipping.
Video fra Kommunestyremøte vedrørende snøskutersaken
____________________________________________________________________________________

19.07.2017
Preparering av skiløyper i Sandvika Verdal.
Her finner du dagsaktuell informasjon om oppkjørte skiløyper i Sanvikaområdet. Se nettstedet http://www.sandvikaskiloyper.no/

____________________________________________________________________________________


01.09.2014
Brøyting
De som ønsker brøyting og ikke har avtale fra før kan ta kontakt med Harry Olsen tlf. 971 72 254

____________________________________________________________________________________

07.12.2011
Ny bredbåndsender Skarfjellet
Vi har nå fått melding om at det er montert en ny bredbåndsender på Skarfjellet som er i drift fra idag og som er tilgjengelig for hytteeierne i hele Sandvikaområdet og Finnvolaområdet.
Kontakt Firma Breiband.no (Har skiftet navn)

____________________________________________________________________________________


Back to content